Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазара

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазараВ брой 8 от 24.1.2017 г. на Държавен вестник са публикувани изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, които целят да защитят всички лица, които имат качеството „потребител”.

Тази промяна се съдържа в чл.19, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и се изразява в това, че се изключва  възможността съдебните спорове между потребители по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите от една страна и мобилните оператори или монополистите, които продават електроенергия, ВиК услуги и топлоенергия от друга страна, да бъдат разглеждани от арбитражни съдилища.

Съгласно  § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, „потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Освен промяната в чл. 19, ал. 1 ГПК, е направена промяна и в Закона за защита на потребителите, където в член 3 се създава нова алинея 4 със следното съдържание: „Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна.“

Тази промяна в Закона за защита на потребителите допълнително гарантира, че дори в договорите с дружествата да продължава да съществува арбитражна клауза, то тя няма да произвежда никакво действие.

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове