Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промяна в Наредба 5/29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ, в сила от 01.04.2017 г. – експертен преглед

На 17 март т.г. в Държавен вестник бе обнародвана промяна в Наредба 5/29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ.

Наредбата влиза в сила от 1 април 2017 г. и ще важи за трудови договори, сключени след тази дата, а за вече съществуващите в срок до 30.10. работодателите ще имат задължение да подадат допълнителни споразумения.

Промяната въвежда ново съдържание а Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (Приложение № 1) и в Уведомлението за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от КТ и чл. 123а, ал. 1 и ал. 4 от КТ (Приложение № 5).  Въвежда се Код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето.

ЕКАТТЕ представлява код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето (служителят) изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код "00000.  Код по ЕКАТТЕ трябва да бъде попълван в т. 15 на Приложение № 1 от Наредбата, и в т.10 от Приложение № 5 от Наредбата. Целта е да могат да се локализират работните места на наетите лица.

С приетата от законодателя промяна следва да се изпраща уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ в 3-дневен срок от:

- сключване на трудовия договор;

- изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

- издаване на постановлението по реда на чл. 405а от КТ;

- (нова - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

Какво още важно произтича като задължение за работодателите следствие на приетата промяна – четете в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове