Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промяна в Наредба 5/29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ, в сила от 01.04.2017 г. – експертен преглед

На 17 март т.г. в Държавен вестник бе обнародвана промяна в Наредба 5/29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ.

Наредбата влиза в сила от 1 април 2017 г. и ще важи за трудови договори, сключени след тази дата, а за вече съществуващите в срок до 30.10. работодателите ще имат задължение да подадат допълнителни споразумения.

Промяната въвежда ново съдържание а Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (Приложение № 1) и в Уведомлението за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от КТ и чл. 123а, ал. 1 и ал. 4 от КТ (Приложение № 5).  Въвежда се Код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето.

ЕКАТТЕ представлява код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето (служителят) изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код "00000.  Код по ЕКАТТЕ трябва да бъде попълван в т. 15 на Приложение № 1 от Наредбата, и в т.10 от Приложение № 5 от Наредбата. Целта е да могат да се локализират работните места на наетите лица.

С приетата от законодателя промяна следва да се изпраща уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ в 3-дневен срок от:

- сключване на трудовия договор;

- изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

- издаване на постановлението по реда на чл. 405а от КТ;

- (нова - ДВ, бр. 23 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

Какво още важно произтича като задължение за работодателите следствие на приетата промяна – четете в страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове