Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договорите

Какво представляват дружествата по Закона за задълженията и договоритеДружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) представляват граждански дружества, които са създадени посредством договор между 2 или повече на брой лица с оглед обединяване на дейността им и за постигане на обща стопанска цел. 

Правното регламентиране на този тип взаимоотношения е посочено в членове 357 - 364 на Закона за задълженията и договорите. 

ДЗЗД още се наименуват „неперсонифицирани дружества", защото нямат самостоятелна правосубектност, т.е. те не представляват юридически лица (ЮЛ). 

Гражданското дружество подлежи на вписване в регистър Булстат и не представлява търговец. Между търговското и гражданското дружество са налице и разлики по отношение на управлението и подсъдността.

Що се отнася до данъчните цели обаче, ДЗЗД представляват отделен правен субект и общо взето са приравнени на търговските дружества. ДЗЗД са данъчно задължени и облагат своите резултати от стопанската дейност по общия ред на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Като работодатели и платци на доходи на физически лица (ФЛ) те разполагат със същите задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както търговските дружества. 

Според Закона за ДДС те представляват самостоятелно данъчно задължено лице и имат възможност да притежават отделна регистрация за целите на този закон. Плащанията в полза съдружници в ДЗЗД с характера на доход от участие в това дружество са приравнени и подлежат на облагане като доходи от дивидент.

Повече за неперсонифицираните дружества ще научите в Портал Счетоводство тук >>>

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Да, запознат съм с регламента и моите задължения по него като работодател, опериращ с лични данни. - 6.3%
Не, все още не съм проучил новите регулации в областта на личните данни. - 87.5%
Не, разчитам ТРЗ специалистът, който обслужва бизнеса ми, да ме информира за новите ми задължения. - 6.3%

Общо гласували: 16
Гласуването по тази анкета е приключило on: Август 31, 2018

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове