Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Какво предвижда предложеният от ИДЕС нов Закон за счетоводството

  • Написана от 

Какво предвижда предложеният от ИДЕС нов Закон за счетоводството - анализПредложеният от Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) нов Закон за счетоводството, анализиран подробно от експертите на КиК Инфо в статията "Новият Закон за счетоводството на ИДЕС или лобизъм в 12 без 10", предизвика сериозно недоволство в счетоводните среди.

Предвижда се законът да бъде приет до 20 юли 2015 г. и да влезе в сила от 01 януари на 2016 година, като с него трябва да се синхронизира националното законодателство и европейските директиви, в частност Директива 2013/34/EС.

Особено внимание в материала на КиК Инфо е отделено на два аспекта от проекта: 

  • създаването на нова структура  Национален съвет по счетоводство, която да "организира и администрира процеса, свързан с разработването и практическото прилагане на нормативната база в областта на финансовата отчетност на реалния и публичния сектор в Република България."  Подробно с позицията на експертите от счетоводния портал по тази точка можете да се запознаете тук.
  • противоречивото предложение относно отчетността на малките и средните предприятия, което е в разрез с европейската счетоводна Директива 2013/34/EС, предвиждаща редица облекчения и намаляване на административната тежест за малкия бизнес. Авторите на статията отбелязват, че "това, което предлага ИДЕС като нов Закон за счетоводството, освен че изкривявана духа на европейската Директива 2013/34/EС, то е в пълно противоречие на поставените цели и приоритети, залегнали в документа ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2018 Г."

От Асоциацията на специалицираните счетоводни предприята също са на мнение, че "подобни законови постановки и стъпки не са от полза нито за държавата, нито за малките и средни предприятия, нито за счетоводителите, нито за счетоводните предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчетите на предприятията в България."

Пълният текст на предложения от ИДЕС нов Закон за счетоводтството можете да видите в прикачения файл. 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове