Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Данъчно третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбина

Данъчно третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбинаКога и как се декларират в България задължения към хазната за доходи от дивиденти от източник в чужбина и необходимо ли е представянето на допълнителни документи, удостоверяващи размера на внесените в съответната страна данъци и задължителни осигурителни вноски? 

Въпросът е разгледан в становище на приходната агенция от юли 2018 г. с оглед прилагането на нормативните разпоредби на ЗДДФЛ. 

Облагането на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно физическо лице от източник в чужбина е регламентирано в чл. 38, ал. 1, т.2 б) от ЗДДФЛ, като размерът на налога, разписан в чл. 46, ал.3 от същия закон, е 5%. Срокът, в който трябва да бъде внесен дължимият по чл.46 данък, е 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, а декларирането става в годишната данъчна декларация по чл. 50 (чл.67, ал.4 от ЗДДФЛ). 

Важно е да се отбележи, че декларацията за дължимите данъци по чл.55, ал.1, която се подава от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, съгласно разпоребите на ал.2 от същия член 55 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл.67, ал.4. Тъй като обаче разглежданият казус попада в обхвата на посоченото изключение, то придобитите доходи от дивиденти от източник в чужбина следва да се декларират само в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ(Приложение №8, Част ІV), където се определя и дължимият данък, подлежащ на внасяне по реда на чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ. и не подлежат на деклариране в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

Относно документалните доказателствата, които местните физически лица трябва да приложат за удостоверяване на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски, изискването за такива е записано в чл. 50, ал. 5 от ЗДДФЛ. 

В разясненията на НАП по въпроса за данъчното третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбина е обърнато внимание, че съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от тези на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. В случай, че не е налице спогодба, регламентацията е съгласно текста на чл. 76 от ЗДДФЛ. 

Източник: НАП, Рубрика "Въпроси и отговори"   

 

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове