Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПОС промените в данъчното законодателство, влизащи в сила от началото на 2017 г. е предоставена възможност за коригиране по нов ред на открита през текущата година счетоводна грешка, свързана с данъчния финансов резултат и данъчното задължение за корпоративния данък за предходната година, за която е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО и законоустановеният срок за подаването й е изтекъл.

Съгласно новият текст на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. Тази разпоредба е приложима и за открити през 2017 г. счетоводни грешки, свързани с 2016 г. Еднократно - в срок до 30 септември 2017 г., може да се направи корекция чрез подаване на нова декларация за 2016 г.  

В наръчника по корпоративно подоходно облагане за 2017 г. от НАП обръщат внимание на следните три ключови момента при прилагането на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО: 

  • могат да бъдат коригирани само грешки, свързани с предходната година, т.е грешки в ГДД по чл.92 от ЗКПО например за 2016 г., подадена до 31.03.2017 г.;
  • срокът, в който данъчно задълженото лице може да се възползва от възможността за подаване на коригиращата ГДД по чл. 92 от ЗКПО, е до 30 септември;
  • възможността за подаване на коригираща ГДД по чл. 92 от ЗКПО по този ред е еднократна.

Ако се налага да бъде коригирана грешка, свързана с ГДД по чл. 92 от ЗКПО за година преди предходната (за 2015 г., 2014 г., 2013 г. и т. н.), данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. По същия начин по досега действащия ред се процедира и в случаите, когато е пропуснат срокът до края на септември или вече веднъж е подадена коригираща ГДД по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО за предходната година.

Източник: Наръчник по ЗКПО 2017г.

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове