Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!
Хазарос Четинян

Хазарос Четинян

Аз, Хазарос Четинян, съм управител на "Инбаланс – Пловдив" ЕООД. Имам висше инженерно, икономическо и юридическо образование. От 2009 до 2013 г. – два мандата, бях зам.-председател на Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия – най-голямата браншова организация в България, поддържайки близки контакти с ръководството на Националната агенция по приходите на национално и местно ниво. В момента съм член на УС на АССП.

Разработвам и близки по характер проекти като "Бизнес в България" – сайт за инвестиране в страната, който ще бъде преведен и на иврит; "Ултра Офис" – Клъстер за бизнес услуги, кандидатствал и получаващ финансиране по програма на ЕС и "InBalance News" - сайт за счетоводство и данъци в помощ на бизнеса.

Екипът ни работи професионално в областта на счетоводното обслужване от 1994 г. До 2013 г. дружеството, с което работехме, беше "Четинян" ЕООД. И досега поддържаме счетоводната ни страница www.chetinyan.com. През месец април 2013 г. бяхме поканени и регистрирахме дружеството "Крестън БулМар – Пловдив" ООД като част от глобалната мрежа на независими счетоводни фирми "Крестън Интернешънъл". 

В началото на 2015 г. направихме следващата голяма стъпка към реализирането на амбициозната ни идея за създаване на обединение на независими счетоводни предприятия с обща корпоративна идентичност – ИНБАЛАНС България. 

Структурата издава собствено онлайн издание - InBalance News, което вече може да намерите на адрес www.news.inbalance.bg. Проектът предвижда организиране на партньорска мрежа във всеки по-голям български град. Основните цели са:

* Организиране на общ интернет маркетинг;

* Въвеждане на съвременни софтуерни технологични решения;

* Въвеждане на общи процедури за управление на качеството.

От януари 2015 г. сме „Инбаланс – Пловдив“ ЕООД. Новото дружество е изцяло правоприемник на съществуващото и ще предлага на настоящите си и бъдещи клиенти счетоводни услуги с гаранция за прецизност, отговорност и коректност. 

 

Как ЗДДС третира имотите, отдавани под наем и рекламирани чрез чуждестранни платформи

Как ЗДДС третира имотите, отдавани под наем и рекламирани чрез чуждестранни платформиС промяна на проектозакона за бюджета за 2020 г. се предлага изменение в Закона за туризма. С него се въвежда категоризация за имотите, отдавани под наем чрез електронни платформи като Airbnb, Booking, Facebook и др. 

В медиите - репортаж от пресконференция във връзка с успешното реализиране на проект по ОП РЧР

В медиите - репортаж от пресконференция във връзка с успешното реализиране на проект по ОП РЧРБНР Пловдив отрази пресконференцията ни във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01 „Създаване на нови работни места във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Промени в ЗДДС за 2018 г.

Промени в ЗДДС за 2018 г.Понастоящем в Народното събрание се разглежда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност внесен от Министерския съвет. На 08.11.2017 той беше приет на първо четене.

Предстояща процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“.

Предстояща процедура за подбор на проекти - Насърчаване на предприемачеството

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е най-реалният начин да се изготви бизнес проект, който да получи финансова помощ. Съответно и интересът на бизнеса към тази програма е най-голям.

Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове